Omslag Polisväsendet i Stockholm
Litteraturtips
Författare: Staf, Nils (1901-1983). Stockholms stadsbibliotek

Polisväsendet i Stockholm / Nils Staf

Vi får här en presentation av polisverkets historia, från poliskammarens inrättande 1776 till 1850-talets reformer, då en ordningspolis i modern mening kom till stånd. Skildringen är i första hand centrerad kring organisations- och förvaltningsfrågor, men presenterar även viktiga samband mellan polisverksamheten och den allmänna rikshistorien. 568 sidor.

Stockholmia förlag (tidigare Kommittén för Stockholmsforskning) ger ut faktaböcker om Stockholm, och detta är en av deras titlar.

Innehåll
Kap. I. Politiväsendet före 1723. Politifrågan under brand- och politikommissionen t.o.m. 1760
Kap. II. Politifrågan under von Lantinghausens överståthållarstap 1761-1769. Poliskammarens inrättande 1776
Kap. III. Polisväsendet under Carl Sparres överståthållarskap. Instruktionsändringen för överståthållarämbetet 1791
Kap. IV. Polisväsendet 1792-1807
Kap. V. Polisväsendet 1808-1832
Kap. VI. Polisväsendet från överståthållare Sprentportens ämbetstillträde till 1850 års polisreform
Kap. VII. Poliskammarens jurisdiktion, organisation och arbetsformer

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad