Text
Författare: Strindberg, August (1849-1912), Lundin, Claës (1825-1908). Stadsmuseet i Stockholm

Polis / Claes Lundin, August Strindberg

August Strindbergs och Claes Lundins bok Gamla Stockholm kom ut 1882. Kapitlet har underrubrikerna: Gator och rännstenar. — Kyrkogårdarne betesmarker. — Svin och smuts. — Renhållning. — Gatulysning. — Dricksvatten. — Salupolis. — Fattigvård. — Oordningar och slagsmål. — Polisen får eget forum. — De äldste öfverståthållarne. — Poliskammaren och polismästarne. — Daldansen, Fersens mord, oroligheterna 1838 och 1848. — Gåsmarsch. — Missdådare, galgar och bilor. — Jacob Guntlack. — Lasse-Maja. — Breitfeldt. — Lagerstråles mord. — Kopparmatte och kåken. — Spanska fiolen, stocken och skampallen. — Fängelser. — Rosenkammaren och Hvita hästen. — Gevaldiger, korfvar och paltar. — Passväsendet.

Kapitlet är 66 sidor och illustrerat.

Utdrag ur Lundin, Claes, & Strindberg, August, Gamla Stockholm. - 1882. - S. 552-617

Se även länken till posten där bokens alla kapitel finns tillgängliga.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad