Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Hvad är polismakt och huru öfvas den hos oss?

Den här är en kritisk skrift riktad mot Stockholms polismyndighet. Syftet med den är att "protestera emot värdet och förtjänsten hos de sujetter, vilka för närvarande utöva den högsta polismakten i Hufvudstaden". Sujetter är ett gammalt ord för underordnad. Författaren anser att "Stockholms polis inte bara är onyttig utan också motverkar sitt ändamål". Man beskriver olika fall där polisen använt sin makt felaktigt.

Polisväsendet kritiseras hårt och på ett sätt som skulle kunna vara aktuellt idag, fast vi idag skulle framföra kritiken genom TV och dagstidningar. 20 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad