Kapitel/artikel
Litteraturtips
Författare: Jörgensen, Christer (f. 1967). Stockholms stadsbibliotek

På vinst och förlust: Skeppsbroadeln och dess äventyr / Christer Jörgensen

Ett kapitel om "skeppsbroadeln" och utrikeshandeln över sjön. Med ostindiefararna och andra fartyg kom utländska varor till Stockholm. Skeppsbron var på samma gång hamn och paradgata, bebodd av handelsmän som också hade sina kontor i palatsen. Adeln kallade hånfullt handelsfamiljerna för "skeppsbroadeln", men uttrycket blev med tiden alltmer accepterat och positivt. I kapitlet berättas en del om handeln, hur Bellman beskriver "skeppsbroadeln" och om handelsfamiljerna Grill och Hebbe. 4 sidor.

Utdrag ur Ericsson, Niklas, Stockholm : historien om den stolta staden. - 2002. - S. 102-105

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad