Omslag Stockholm Hotell- och Restaurantförening
Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Minnesskrift : 1894 26/2 1944 : Stockholms hotell- och restaurantförening

När Stockholms Hotell- och Restaurantförening firade 50-årsjubileum 1944 gav de ut en ordentlig minnesskrift, som har en kort del om föreningens historia och en lång om Stockholms hotell- och restauranghistoria, med tonvikt på restauranger. Texten är tyvärr svårgenomtränglig för moderna läsare, men innehåller mycket information om regelverk, krögaryrket och specifika krogar genom tiderna.

Boken avslutas med – mer lättillgängliga – texter om de 53 företag som vid årsskiftet 1943-1944 var medlemmar i föreningen. På en eller några sidor beskrivs etablissemangen, varav en del är välkända än i dag, som Berns Salonger, Hasselbacken och Den Gyldene Freden. 366 sidor.

Förord
Ur Stockholm Hotell- och Restaurantförenings historia
   Styrelse
   Hedersledamöter
   Föreningens fonder
   Föreningens stadgar
   Föreningens namnfråga
Stockholms hotell- och restaurantväden genom tiderna
   Medeltiden
   Vasatiden
   Stormaktstiden
   Förteckning över vinkällare, krogar och gårkök år 1671
   Frihetstiden och gustavianska tiden
   Bellmanstiden
   Den nyare tiden
   Det stockholmska hotellväsendet
Från skråtidens vinkällare och traktörställen till våra dagars restauranter
   Inledning
      Monografier:
   Ambassadeur
   Anglais
   Aston
   Astoria
   Bacchi Wapen
   Berns salonger
   Blanch’s Café & Restaurant
   Byggnadsföreningens Restaurant
   Carlton Hotell
   Cecil
   Centralstationens Restaurant
   Continental
   Den Gyldene freden
   Djurgårdsbrunns värdshus
   Drottningholms värdshus
   Druvan
   Eden Terrace Hotell
   Femtiofemman
   Gillet
   Grand Hotell
   Gubbhyllan
   Hamburger Börs
   Hasselbacken
   Hotell Stockholm
   Kastenhof
   Konstnärshusets Restaurant
   Ljunggrens Bar
   Metropol
   Mosebacke
   Nackanäs värdshus
   Operakällaren
   Oxen-Hungaria
   P. B.
   Piperska Muren
   Regina
   Riche
   Rosenbad
   Rosengrens källare
   Runan
   Rådhusrestauranten
   Sportpalatsets Restaurant
   Stallmästargården
   Stockholms Hospits
   Stortorgskällaren
   Strand Hotell
   Strömsborg
   Tattersall
   Tegnér
   Tennstopet
   Terminus
   Tre Remmare
   Ulriksdals Wärdshus
   Victoria

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad