Ludvigsberg 1860. Stockholm från Skinnarviken. Blyertsteckning av Carl Johan Billmark.
Bildkonst
Konstnär: Billmark, Carl Johan (1804-1870). Stadsmuseet i Stockholm

Ludwigsberg 1860. Stockholm från Skinnarviken

Konstnär: Carl Johan Billmark (1804-1870)
Material och teknik: blyerts på papper
Mått: 391x279 mm

På bilden ser vi Ludwigsbergs mekaniska verkstad som anlades på 1850-talet. Fram till 1875 var tillverkningen hantverksmässig men den växte successivt och produktionen mekaniserades. I verkstaden tillverkades gjutgods, spisar, kaminer och enklare maskiner.

Av själva verkstaden ser vi halva gaveln av smedjan och taket på en gårdsbyggnad. Från den stora skorstenen till ångpannehuset (som är dolt) bolmar rök. Blickar vi ut över Riddarfjärden ser vi flera bolmande skorstenar, men det är från ångfartyg. I horisonten syns Riddarholmen och Gamla stan med Riddarholmskyrkans och Storkyrkans spiror som höjer sig över den övriga bebyggelsen.

Carl Johan Billmark var verksam som litograf och tecknare, född i Stockholm, men tillbringade större delen av sitt liv i Paris. Han gjorde mest inbjudande stadsvyer, men här har han i närbild dokumenterat verkstadsbebyggelsen på Södermalm med en ganska bråtig gård i förgrunden.

Teckningen köptes av Stadsmuseet 1940 från Björk & Börjessons antikvariat.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad