Protester mot att Stadsfullmäktige beviljat medel till den internationella kvinnorösträttskonferensen 1911.
Text
Författare: Stendahl, Sten (1876-1954), Richert, Emil, Eriksson, Erik, Norblad, Johan August (1839-?). Stockholms stadsarkiv

Protester mot att Stadsfullmäktige beviljat medel till den internationella kvinnorösträttskonferensen 1911

1911 var den internationella kvinnorösträttsrörelsen inbjuden till staden för att hålla sin sjätte konferens. När Stadsfullmäktige hösten 1910 anslår 3000 kronor till arrangemanget blir det liv i luckan. Inte mindre än tre besvär mot beslutet landar hos Överståthållareämbetet, alla med samma invändning: anslaget strider enligt besvärsmännen mot principen att kommunala medel endast får nyttjas för ”stadens allmänna gagn eller särskilda/…/behof”.

I det här bihanget till Beredningsutskottets utlåtande kan du läsa besvärsmännens invändningar mot anslaget.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad