Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stadsmuseet i Stockholm

Vy från Nybrohamnen mot nordöstra hörnet av Berzelii Park och kv. Skravelberget Mindre vid Hamngatan.

Uppdaterad