Foto
Fotograf: Widfeldt, Olle. Stadsmuseet i Stockholm

Klara Norra Kyrkogata. Vy mot söder, Centralpostens broar skymmer utsikten mot Klara Kyrka

Uppdaterad