|

Stadsmuseets föremål

Stockholms stadsmuseum har en stor föremålssamling som består av cirka 260 000 föremål

Plastkasse från butikskedjan Blommor och bin som startades av RFSU 1969 och bröt tabut kring att köpa kondomer i affär.

Stockholms stadsmuseums föremålssamling kan delas in i grupperna kultur- och socialhistoriska föremål, arkeologiska föremål samt byggnadshistoriska föremål. I Stockholmskällan finns ett litet urval ur stadsmuseets föremålssamling tillgängligt. Det rör sig huvudsakligen om kulturhistoriska föremål och arkeologiska fynd.

 

Maria Johanssons enmansorkesterDe kultur- och socialhistoriska föremålen

 utgör drygt en tredjedel av den totala samlingen. Här finns alla möjliga typer av föremål som skänkts till eller köpts in av Stadsmuseet. Här finns till exempel äldre möbler, textilier och redskap. Men här finns också också mer moderna föremål som elektroniska apparater och plastkassar.

 

Instrument som användes av stockholmsprofilen Maria Johansson som under flera decennier spelade och sjöng andliga sånger på Stockholms gator och torg, bl a på "Plattan", fram till sin död 2002.

 

Solbergaskatten, mynt och smycken från tidigt 1500-tal, hittad av två pojkar bland schaktmassor i Solberga 1955.De arkeologiska föremålen

är föremål som har hittats vid utgrävningar i Stockholm. De kallas för jordfynd och sträcker sig tidsmässigt över en lång period, från förhistorisk tid ända in på 1900-talet. Föremålen kan vara allt ifrån djurben hittade i medeltida avfallslager till skattfynd.

 

Solbergaskatten, silvermynt och smycken av förgyllt silver från 1500-talet.

Råttkranium från medeltida avfallslagerDet gemensamma för dessa föremål är just att de hittats under jord i samband med arkeologiska utgrävningar. De arkeologiska föremålen utgör nästan hälften av Stadsmuseets samling.

 

 

 

Råttkranium hittat i medeltida avfallslager i Gamla stan

 

Ventilationsgaller från Musikaliska Akademins byggnad vid Nybrokajen, 1870-tal. Tillvarataget vid renovering 1997.De byggnadshistoriska föremålen

 är föremål som tagits om hand i samband med rivningar och renoveringar av kulturhistoriskt intressanta byggnader inom stadens gränser. Majoriteten är s.k. fasta byggnadsdetaljer, dvs. föremål på olika sätt varit ”inbyggda” i fastigheten. I Stadsmuseets samling finns cirka 8 000 byggnadshistoriska föremål, däribland stora mängder dörrar, fönster, kakelugnar, tak och arkitekturdetaljer av olika slag.

Ventilationsgaller från Musikaliska akademins byggnad vid Nybrokajen, 1870-tal. Tillvarataget vid renovering 1997.