|

Föremål som källa

Föremål som källa består dels av det fysiska objektet, själva föremålet, dels av den information som finns om föremålet. Det fysiska föremålet i sig möjliggör en direktkontakt med det förflutna, eller med en företeelse i vår samtid. Det kan bära på berättelser om en tid, en plats, en händelse...

När man använder föremål som källmaterial är det oftast inte bara föremålets praktiska användningsområde man är intresserad av. Förutom att en sak kan användas i ett speciellt syfte, t ex att man äter med en sked, kan det ha en större betydelse för människorna som använder den. Den kan vara ett minne, en gåva eller en symbol för något, t ex en dopsked. Den kan ha en speciell utsmyckning som i sig har betydelse för de människor som känner till den. När vi använder föremål som källmaterial vet vi olika mycket om dem, deras användningsområde och betydelse, olika mycket blir "öppet för tolkning".

Informationen kring ett föremål är alltid resultatet av en tolkningsprocess. Någon har försökt att beskriva föremålets utseende, dess historia och det sammanhang det ingått i. Eftersom föremål kan tolkas på många olika sätt är denna information aldrig fullständig eller absolut. Det finns alltid möjlighet till nya tolkningar och nya infallsvinklar. Det är viktigt att tänka på när du ska använda föremål som källmaterial.